ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ณ ห้องประชาประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน เพื่อหารือข้อราชการการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และพิจารณาคำขอโยกย้าย รวมไปถึงการพิจารณาขั้นเงินเดือนและการเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสระแก้ว

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

เอกสารแนบ :

กลุ่มอำนวยการ

นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว)
0885221059
Id line : long.sk
facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
www.moesakaeo@gmail.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close