ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับโลก

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับโลก ว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 พฤศจิกายน 2561 ในการนี้จึงขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานร่วมส่งบทคัดย่อผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมดังกล่าว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อได้ที่ www.wordsafety.2018.org และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 02 590 1967
ร่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว)
0958890816
Id line : rong.sk
กลุ่มอำนวยการ : moesk1 password : moe12345678
facebook : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว www.moesakaeo@gmail.com
pass : moe050660

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close