ข่าวประชาสัมพันธ์

กฎหมายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดได้เรียนรู้และเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ การดำเนินคดีและความผิดอาญากฎหมายในชีวิตประจำวัน และกฎหมายทั่วไปโดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.oja.go.th/TH/lawinfographics
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close