ข่าวประชาสัมพันธ์

กฎหมายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดได้เรียนรู้และเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ การดำเนินคดีและความผิดอาญากฎหมายในชีวิตประจำวัน และกฎหมายทั่วไปโดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.oja.go.th/TH/lawinfographics
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว)
0885221059
Id line : long.sk
facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
www.moesakaeo@gmail.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close