ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน และมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุม ในการนี้ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ นำเสนอรายงานการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดสระแก้ว ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อร่วมหาแนวทางในการ แก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษา ในจังหวัดสระแก้วต่อไป


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว)
0885221059
Id line : long.sk
facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
www.moesakaeo@gmail.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close