ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการปฏิบัติในการหารือคณะรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการหารือคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาทราบและถือปฏิบัติต่อไป ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://ops.sueksa.go.th/ “หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์”
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว)
0885221059
Id line : long.sk
facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
www.moesakaeo@gmail.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close