ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

ศธจ.สระแก้ว ร่วมงานสรงน้ำพระและรดน้ำผู้สูงอายุสระแก้ว ปี 61

วันที่ 10 เมษายน 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วม งานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และผู้สูงอายุ ซึ่งจัดประเพณีสงกรานต์วิถีไทยจัดขึ้น ณ ศาลหลักเมืองสระแก้ว โดยมีข้าราชการทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยประชาชน ร่วมงานกันอย่างมากมาย


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close