ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าสมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนได้ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ชั้น 3 ห้อง 308 ทางเชื่อมอาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ซอยโยธี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ปิดผนึกจ่าหน้าซองถึงเลขาฯ คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/47 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-333 3700 – 5 ต่อ 4074 และ 081 903 6244 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 16.30 น. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tedfund.most.co.th

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close