ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

วันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561

วันที่ 23 เมษายน 2561 นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว สรงน้ำพระพุทธรูปและ รดน้ำดำหัวต่อนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ณ หน้าอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว)
0958890816
Id line : rong.sk
กลุ่มอำนวยการ : moesk1 password : moe12345678
facebook : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว www.moesakaeo@gmail.com
pass : moe050660

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close