ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

วันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561

วันที่ 23 เมษายน 2561 นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว สรงน้ำพระพุทธรูปและ รดน้ำดำหัวต่อนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ณ หน้าอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close