ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสกสคจังหวัดสระแก้ว แจ้งการเปิดให้บริการแก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

สำนักงานสกสคจังหวัดสระแก้ว แจ้งการเปิดให้บริการแก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการมารับบริการหรือติดต่องานโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 นเป็นต้นไป

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close