ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วื ขอเชิญชวนร่วมประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และการออกแบบสติกเกอร์ในแอพพลิเคชั่น LINE ในหัวข้อ การต่อต้านการค้ามนุษย์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.m-society.go.th หัว ข้อวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี 2561 และ Facebook กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สามารถส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 อาคาร a เลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กลุ่มอำนวยการ

นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว)
0885221059
Id line : long.sk
facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
www.moesakaeo@gmail.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close