ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องแนะนำ

รายละเอียดการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมบัญชีกลาง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของ กศจ.สระแก้ว

การคัดเลือกจากบัญชีอื่น มาเป็น 38 ค(2) ตำแหน่ง นักทรัพย์และนักวิชาการเงินฯ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close