ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

ประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง กพฐ.และ สกอ.

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวปราณี เชื้อชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยมีนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน ในการนี้ท่านศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้นำเสนอรูปแบบ และความก้าวหน้าในการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านอาชีวศึกษาภายในจังหวัดด้วย


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว)
0958890816
Id line : rong.sk
กลุ่มอำนวยการ : moesk1 password : moe12345678
facebook : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว www.moesakaeo@gmail.com
pass : moe050660

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close