ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

การประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และน.ส.ปาณิสา พูลสำราญ เจ้าหน้าที่คุรุสภา
ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ร่วมกับคณะกรรมการจากจังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว โดยมูลนิธิเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้จัดการประชุมขึ้นเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในครั้งนี้

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close