ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศธจ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำคะแนนและตรวจสอบคะแนนประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2561

                                                วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการจัดทำคะแนนและตรวจสอบคะแนนประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน
คลิ๊กชมภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close