ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วร่วมกับคณะกรรมการฯ โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประธาน ซึ่งได้ดำเนินการประชุมและประเมินศักยภาพเพื่อคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายสถานศึกษา จำนวน ๑๐ คน โดยให้แสดงวิสัยทัศน์ และทัศนคติการบริหารสถานศึกษาต่อที่ประชุม เพื่อรับการพิจารณา
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน


กลุ่มอำนวยการ

นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว)
0885221059
Id line : long.sk
facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
www.moesakaeo@gmail.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close