ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนสถานศึกษา/ หน่วยงานทางการศึกษา นักเรียน และครู ในจังหวัดสระแก้ว ทุกสังกัด

จำนวนสถานศึกษา/ หน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัดสระแก้ว

จำนวนโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว 60

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close