ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา (ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.moe.go.th

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว)
0885221059
Id line : long.sk
facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
www.moesakaeo@gmail.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close