ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครฯ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครวันเวลาสถานที่และวิธีการยื่นใบสมัครในรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ประกาศเอกชน

เอกสารแนบ :

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close