ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครฯ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครวันเวลาสถานที่และวิธีการยื่นใบสมัครในรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ประกาศเอกชน

เอกสารแนบ :

กลุ่มอำนวยการ

นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว)
0885221059
Id line : long.sk
facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
www.moesakaeo@gmail.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close