ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

ประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวาระครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ คน
โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือจัดงานเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวทุกจังหวัดและทุกอำเภอ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีระดับจังหวัด และนายอำเภอเป็นประธานในพิธีระดับอำเภอ สำหรับสถานศึกษาใดที่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมในระดับจังหวัดและระดับอำเภอได้ ให้จัดกิจกรรมในสถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธานในพิธี
ในส่วนของสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้วใได้กำหนดสถานที่ในการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑. อำเภอเมืองสระแก้ว จัดที่โรงเรียนสระแก้ว
๒. อำเภอเขาฉกรรจ์ จัดพิธีที่โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
๓. อำเภอวังน้ำเย็น จัดพิธีที่โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
๔. อำเภอวังสมบูรณ์ จัดพิธีที่โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
๕. อำเภอคลองหาด จัดพิธีที่โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
๖. อำเภอวัฒนานคร จัดพิธีที่โรงเรียนวัฒนานคร
๗. อำเภออรัญประเทศ จัดพิธีที่โรงเรียนศรีอรัญโญทัย
๘. อำเภอโคกสูง จัดพิธีที่โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
๙. อำเภอตาพระยา จัดพิธีที่โรงเรียนตาพระยา

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close