ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศธจ.

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นำโดย นายโชคชัย พรหมมาก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าทีศึกษาธิการภาค 3 พร้อมคณะ ในการประชุมชีแจงการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close