ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

ประชุมการจัดทำโครงการเสนอของบประมาณจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประชุมการจัดทำโครงการเสนอของบประมาณจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม และมีผู้รับผิดชอบการเสนอโครงการ เข้าร่วมประชุม

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close