ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

ประชุม กศจ.สระแก้ว ประจำเดือนสิงหาคม 2561

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้ประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานและมีนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นเลขานุการ ในช่วงหนึ่งของการประชุม นายไสว สารีบท ได้แจ้งผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ในภาค ก และภาค ข โดยระบุว่า มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 632 คน มี 1 วิชาเอก ที่ไม่มีผู้สอบผ่านคือดนตรีไทย และจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จากนั้นได้หารือข้อราชการอื่นๆ เพื่อดำเนินการตามระเบียบราชการต่อไป
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close