ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562

ด้วยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้ดำเนินการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่3 ปี 2562 วัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในอาเซียน และติมอร์ เลสเต จำนวน11 ประเทศ ประเทศละ 1 รางวัล และได้ดำเนินการมาทุก2ปี โดยจะพระราชทานรางวัลครั้งที่3 ปี 2562 ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โดยจังหวัดสระแก้ว ได้รับมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นหน่วยงานประสานงานในระดับจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยงาน สถานศึกษา บุคลากรในสังกัด ผู้ที่มีประสงค์ยื่นแบบเสนอรายชื่อ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่12 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วในเวลาราชการ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://kspsk2.wordpress.com หรือ www.moesk.go.th หรือโทร 037247390

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Check Also

Close
Close