ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ช่วยข่าวประกาศเรื่องแนะนำ

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีฯ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561

การประถมศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

เกษตร

คณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์

ชีววิทยา

ดนตรีไทย

ดนตรีศึกษา

ทัศนศิลป์

สังคมศึกษา

นาฏศิลป์

บรรณารักษ์

พลศึกษา

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

วัดผลและประเมินผลการศึกษา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ศิลปศึกษา

เอกสารแนบ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close