เอกสารเผยแพร่

เผยแพร่ผลการประเมินโครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ 3 ภาษา(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษากัมพูชา)

ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้รับงบประมาณจากจังหวัดสระแก้ว ให้ดำเนินโครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ 3 ภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษากัมพูชา) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักเรียนในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำงานวิจัยเพื่อประเมินโครงการดังกล่าวสำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน
ประเมินโครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ 3 ภาษา(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษากัมพูชา)

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close