ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

พิจารณาประเมินศักยภาพผู้บริหารที่มีความประสงค์ขอย้ายสถานศึกษาโดยการประเมินวิสัยทัศน์

นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิจารณาประเมินศักยภาพผู้บริหารที่มีความประสงค์ขอย้ายสถานศึกษา พร้อมทั้งประเมินวิสัยทัศน์ ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีผู้บริหารที่ยื่นคำร้องขอย้ายสถานศึกษาจำนวน 33 คน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close