ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

ประชุม กศจ.สระแก้ว

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วทุกท่าน ร่วมมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการต้อนรับนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วคนใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จากนั้นก็ได้ร่วมประชุมหารือข้อราชการ เพื่อพิจารณาการบรรจุแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามวาระต่อไป
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Check Also

Close
Close