ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ร่วมกับข้าราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้ว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๐๖.๐ น. ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน ๘๙ รูปโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน จากนั้นเวลา ๘ นาฬิกา ได้ร่วมพิธีเชิญธงชาติขึ้นู่ยอดเสาและร้องเพลงชาติร่วมกัน และในเวลา ๐๘.๐๙ น. ได้เข้าร่วมพิธีถวายถวายบังคม และพิธีถวายพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และในเวลา 18.00 น.เหล่าข้าราชการสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วก็ได้เข้ร่วมพิธีจุดเทียนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับข้าราชการในจังหวัดสระแก้วทุกภาคส่วน โดยมี นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close