ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักนิติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งประกาศ เรื่อง กำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักนิติการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close