ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

รับการประเมินตัวชี้วัด

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ รองศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการได้อย่างครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close