ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (กศจ.)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (กศจ.สระแก้ว) ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน เพื่อประชุมหารือข้อราชการการพิจารณาโยกย้ายข้าราชการ ในจังหวัดสระแก้ว และแนวทางพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close