ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องแนะนำ

ตรวจติดตามเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ออกตรวจติดตามเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง และบูรณาการออกตรวจติดตามจัดระเบียบสังคมในภาคกลางคืนร่วมกับฝ่ายปกครอง วัฒนธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ สถานพินิจฯ สรรพสามิต ฯลฯ

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close