ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวหน่วยงานราชการภายนอก

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวหน่วยงานราชการภายนอก มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
1. กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเกี่ยวกับฝึกอบรมได้ที่ trainning.prd.go.th
2. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ขอเชิญสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนมูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์ พ.ศ.2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.thethaibar.or.th

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close