ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งประกาศสำนักงานการอุดมศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอแจ้งประกาศสำนักงานการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
img136

เอกสารแนบ :

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Check Also

Close
Close