ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคในงาน”รวมน้ำใจกาชาด จังหวัดสระแก้ว”

จังหวัดสระแก้วและเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ได้จัดงาน “รวมน้ำใจกาชาด จังหวัดสระแก้ว” ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อรับบริจาคทรัพย์และสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธานำมาเป็นของรางวัลและของสมนาคุณของร้านกาชาด ซึ่งจัดขึ้นในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้วระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ในการนี้จึงขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของในงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดสระแก้ว ตามวันและเวลาดังกล่าว
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close