ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

การประชุมคณะกรรมการ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพศ. 2561 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน ซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินการกำหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน วิธีการประเมินภาค ข และภาค ค และการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Check Also

Close
Close