ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

การประชุมมาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน การประชุมมาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด เร่งด่วนในห้วง 3 เดือน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนในสถานศึกษา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น ณห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

รุ่งตะวัน โรจนธรธาวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close