ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

ประชุมพร้อมกับคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมพร้อมกับคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประธานการประชุม
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close