ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องแนะนำ

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 โดยมีนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close