ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดงานกาชาดสระแก้ว ประจำปี2562

วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน อย่างยิ่งใหญ่และสวยงาม .

จังหวัดสระแก้วจัดงานเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๐๘-๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว ในบริเวณงาน มีการแสดงดนตรีจากศิลปินต่างๆบนเวทีกลาง (เวทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว) เป็นประจำทุกคืน มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสระแก้ว การออกร้านจำหน่ายอาหารมากมาย การประกวดผลิตทางการเกษตร การแสดงนิทรรศการจากส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรภาคเอกชน ตลอดทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดสระแก้ว .
ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว.

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close