ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมงาน: จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อทำความสะอาดสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ณ สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ จ.สระแก้ว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close