ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม กศจ.สระแก้ว

นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2562 เพื่อร่วมประชุมหารือข้อราชการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งการพิจารณาเรื่องวิทยะฐานะและการโยกย้าย ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายนัฏฐชัย นำพูนสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close