ติดต่อ ศธจ.สระแก้ว

ช่องทางติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
เบอร์โทร สำนักงาน 037-550241-6
โทรสาร 037-550244
E-Mail : moesakaeo@gmail.com
Facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

เบอร์โทร ห้องรองศึกษาธิการ 037-550241

เบอร์โทร กลุ่มศึกษานิเทศก์ 037-550241-3
เบอร์โทร กลุ่มนโยบายและแผน 037-550244
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 037-550244
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด 037-550244
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 037-550244
เบอร์โทร กลุ่มบริหารงานบุคคล นิติกร 037-550245
เบอร์โทร กลุ่มอำนวยการ คุรุสภา 037-550246

เพจ Facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

Close