ติดต่อ ศธจ.สระแก้ว

ช่องทางติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
เบอร์โทร สำนักงาน 037-550241-6
โทรสาร 037-550244

เบอร์โทร กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 037-550244
เบอร์โทร กลุ่มบริหารงานบุคคล นิติกร 037-550245
เบอร์โทร กลุ่มอำนวยการ คุรุสภา 037-550246

E-Mail : moesakaeo@gmail.com

Facebook : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

Close