ตามประกาศ กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ได้เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑๐ กลุ่มวิชาเอก รวม ๓๖ อัตรา ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว แยกเป็นตำแหน่งว่าง ตามสังกัด ดังนี้
๑. ตำแหน่งว่างของ สพป.สระแก้ว เขต ๑ จำนวน ๒๑ อัตรา
๒. ตำแหน่งว่างของ สพป.สระแก้ว เขต ๒ จำนวน ๑๑ อัตรา
๓. ตำแหน่งว่างของ สพม. เขต ๗ จำนวน ๔ อัตรา
รวมทั้งสิ้น ๓๖ อัตรา
โดยมีผู้มารายงานตัวจำนวนทั้งสิ้น 31 คน ในการนี้ นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสระแก้ว ได้พบปะผู้มารายงานตัว เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้มารายงานตัวในครั้งนี้ด้วย

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา