วันที่ 24 กันยายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 โดยการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ซึ่งมีผู้สมัครเพื่อรับการคัดเลือกจำนวน 12 ราย
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา