วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะประธานอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่เข้าเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ประธานคณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายสืบเสาะและตรวจสอบ พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการฯทั้ง 2 ชุด ร่วมพิจารณาคัดเลือก ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อได้แก่ ได้แก่ นางมณี มั่งคั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง
ทั้งนี้ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว และประกาศผลการคัดเลือกภายในเดือนธันวาคม 2561 ต่อไป

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา