การคัดเลือกเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/ 2562

วันที่ 19 เมษายน 2562 นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม การคัดเลือกเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1 / 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 5 รายประกอบด้วย
1. นายคเณศ มองบุญ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
2. นายภีระพัฒน์ เปี่ยมจิต โรงเรียนอรัญประเทศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7
3. นายณัฐวุฒิ สายสินธุ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออรัญประเทศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว
4. นางสาวพจมาน เจริญดง โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
5. นางสาวเม็กเล่ย์ รุ่งสว่าง วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน