การดื้อแพ่งไม่คืนเงินที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ

อุทาหรณ์สอนครู