การประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตฯ ครั้งที่ 2/2564


วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตโครงสร้างองค์กรคุณธรรมครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต ในครั้งนี้ด้วย

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์