วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดการประชุม โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูนสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาจำนวน 20 คน
รุ่งตะวัน โรจธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา